SVEV

Produsert 2013

SVEV er en figurteaterforestilling om eksistensielle spørsmål, fortalt nonverbalt med objekter i poetiske og visuelle bilder. Det filosoferes over om naturens kretsløp vil overleve menneskets dumhet og om naturen har sin egen ære som alltid vil overleve menneskenes iver – som ødelegger skjønnheten. Vil naturens evige kretsløp beseire menneskets industrielle og teknologiske utvikling?

Med Jan Holden, Steinar Thorsen og Jorunn Lullau.
Musikk: Gard Frostad Knudstad.
Film: Marit Espeland (polkapixel.com)


ANMELDELSER:

Perisop_anmeld_Svev.pdf

Anmeld_BT_ SVEV.pdf

© 2021 kompani13.