Romeo og Julie!

Er tatt opp i Norsk Scenekunstbruk.

Forestillingen spilles i klasserom, og er interaktiv.

 - spilles på både norsk og engelsk.

 

Romeo og Julie av Kompani13 er en forestilling som med enkle virkemidler engasjerer publikum. Romeo og Julie er historiens mest kjente teaterstykke og den sterkeste kjærlighetshistorien vi kjenner. Stykket problematiserer hvor dumt og unødvendig krig er, når kjærlighet, forståelse og vennskap faktisk alltid er en mulighet.

Kompani 13s oppsetning av historien er skapt med tanke på unge i alderen 13–19 år, ungdommer som faktisk er like gamle som Romeo og Julie var, men engasjerer like fult publikum i alle aldre. Målet med prosjektet er at problematikken i stykket kan føre til ytterlig diskusjon, refleksjon og kunnskap om disse moralfilosofiske spørsmålene. Vi vil vise Shakespeares poetikk og ordtrolleri, det magiske vekselbruket mellom tragedie og komikk og poengtere at dramaene hans er så gode at de er tidløse. Hans generelle skildringer av menneskelige relasjoner er moderne og relevante den dag i dag. Når Shakespeares stykker i tillegg har filosofiske, historiske og politiske referanserammer som dagens mennesker kan kjenne seg igjen i, slik de er så tydelig er i Romeo og Julie – bør det være en selvfølge og nærmest en plikt, at det vises også for de unge.

 

På scenen står Steinar Thorsen og Jorunn Lullau i alle roller. De benytter seg av helt enkle virkemidler og noen få rekvisitter, for å gjøre historien om Capulet og Montague-familiene levende. Underveis engasjerer de publikum på enkle og elegante måter, og de blir deltakere i fortellingen. Romeo og Julie var et bestillingsverk fra Festspillene i Bergen våren 2018.

Den er spilt for DKS Bergen to sesonger, turnert for DKS Troms, våren 2020, og er solgt til Nordland og Troms og Finnmark DKS høsten 2020. + skoleturne på Færøyene i februar.

 


Forestillingen bruker ikke teknikk eller lys, og kan spilles i hvilket som helst rom som kan romme 30 til 50 mennesker.

Forestillingen vant Bergen Fringe Award 2018- «Fringe Spirit Award» Og «Nordic Fringe Network Award» under Reykjavik Fringe festival i 2019.


Forestillingen bruker ikke teknikk eller lys, og kan spilles i hvilket som helst rom som kan romme 30 til 50 mennesker.
Riggetid: 15 min
Nedrigg: 5 min.
2 medvirkende.

 

 

                                          -------------------------------------------------

William Shakespeare (1564–1616) opprinnelig manus | Steinar Thorsen idé, konsept | Jorunn Lullau, Steinar Thorsen manusutvikling | Lars Åkerlund/Teater Allena regi Kompani 13 sceniske løsninger | Medvirkende Jorunn Lullau, Steinar Thorsen medvirkende

Idé  - Steinar Thorsen

Opprinnelig manus - William Shakespeare (1564–1616)

Manusutvikling - Jorunn Lullau, Steinar Thorsen og Lars Åkerlund

Regi - Lars Åkerlund/Teater Allena

Med – Jorunn Lullau og Steinar Thorsen
 

Foto: Joanna Jakubek

Forestillingen er støttet av:

Festspillene i Bergen

Bergen Kommune

Spenn.no

Fond for Lyd og Bilde

© 2021 kompani13.