Dette er en forestilling for ungdomsskole og videregående trinn, hvor vi legger stor vekt på interaktiv deltagelse med publikum.

 

PEER GYNT - GOD´S CHOICE   ny versjon 2018!

Kompani 13 vil med de tematiske og kunstneriske grepene vi gjør i forestillingen, sette et kritisk lys på hvordan Norge (og andre Vest-Europeiske nasjoner) behandler den akutte flyktningsituasjonen i Europa i dag, spesielt i lys av situasjonen i Syria. Hva styrer våre valg? Hvilken posisjon har de Norske verdiene i denne situasjonen? Finns det et sett med norske verdier? Hva inneholder de i så fall? Kan de defineres?

 

Peer Gynt drømte som ung å bli keiser, og han blir til slutt «kronet» som keiseren av «seg selv». Vi ønsker å se på fenomenet med «å være seg selv nok», og de virkemidlene Peer Gynt brukte for å få de fordelene han ønsker i livet, plassert inn i den norske mentaliteten og retorikken rundt dagens migrasjonssituasjon i Europa.

 

•          Kompani 13 mottok et nytt EØS-stipend og reiste i september 2017 igjen til Budapest for å ha en workshop med Kava Theater om de interaktive delene i forestillingen, og for å utvikle disse sammen. Vi hadde tre intense dager med skuespillerne i kompaniet, og vi hadde stort utbytte av workshopen.

 

Forestillingen er et resultat av EØS samarbeid med Ungarn, og ble vist på en teaterfestival i Budapest april 2017. Den ble også vist for DKS Bergen vår 2017.

© 2020 kompani13.